2014

РСО „Централна Стара планина” отправя покана за представяне на проектни предложения, насочени към укрепване на партньорството между местните власти и организациите на гражданското общество (НПО сектора) като промотъри на демокрацията с цел предприемане на действия за социална справедливост, защита на човешките права и намаляване на бедността.

Поканата е част от дейностите по партньорския проект на РСО „Централна Стара планина” „Работим заедно за развитие” (WTD), координиран от Асоциацията на местните агенции за демокрация (ALDA). Европейският алианс „Работим заедно за развитие” създава благоприятни условия за сътрудничество между местните власти и неправителственият сектор и популяризира техните добри практики сред европейски, национални и регионални институции, като по този начин оказва влияние върху политиките за развитие.

„Работим заедно за развитие” има силно местно измерение чрез пренасочване на част от ресурсите на алианса към малки съвместни инициативи на местните власти и местните неправителствени организации. В приложените файлове са поканата за представяне на проектите (на български език) и формулярът за кандидатстване (попълва се на английски език). Крайният срок за кандидатстване е до 18:00 часа на 3 февруари 2014 г.

Поканата е отворена за общините от РСО „Централна Стара планина” и НПО, които действат на тяхната територия.

Покана

Application form

card2

 

Дните, които сега препускат покрай нас, ухаят на празник... Хубави дни, усмихнати и истински. Изпълнени с топлота, оптимизъм и надежда, те ни носят и едно важно послание: да бъдем отговорни към делата си днес, за да живеем добре утре.

Навярно ще се съгласите с мен, че през 2013 г. РСО „Централна Стара планина“ изпълни  отговорно ангажиментите си и беше коректно към своите партньори и приятели, с които сподели множество инициативи по международни проекти, добавили стойност към капацитета и публичните политики на местните власти. Достигахме с информация и подадена ръка до всяка една от своите 15 общини, чухме техните проблеми, откликнахме на нуждите и изпълнихме със съдържание съвместната ни работа.

2013-та беше смислена и успешна, но ни отправи и своите предизвикателства. За първи път в своята 16-годишна история РСО „Централна Стара планина“ стана обект на атаки, нападки и лични финансови амбиции – изпитание, което вероятно няма да оставим в отиващата си година и дълго ще помним. Урокът от него ни направи по-мъдри, по-силни и по-проницателни. Благодарни сме за трудностите, които ни накараха да бъдем повече заедно, за да отстояваме и защитаваме интересите на своята организация и на тези, които са ни гласували доверие и ни подкрепят – членове, съмишленици и партньори.

Истинският коледен дух се изразява в това, което можем да дадем, а не в това, което желаем да получим. Пожелавам ви най-хубавите подаръци, които не се купуват с пари – добра дума, топла прегръдка, нежна ласка, здраво хваната ръка, искрена усмивка! От тях всички можем да раздаваме без да пестим и без да броим!

Весели празници!

 

Мариела Петрова

Изпълнителен директор

РСО „Централна Стара планина”

Страница 10 от 10

© 2020. All Rights Reserved.