2014

DSC 0759-1„Насърчаване на младежкото предприемачество: учебна компания в Професионална гимназия по туризъм (ПГТ) „Пенчо Семов” Габрово“ бе темата на презентацията на РСО „Централна Стара планина” на 8 април в Бургас. Добрата практика на едно от най-големите професионални училища в регион Централна Стара планина бе избрана след задълбочено проучване и представена на международен форум по партньорския проект на сдружението на старопланинските общини „Иновативни политики за насърчаване на предприемачеството в сектора на занаятите" (ИНОКРАФТС). Участниците в събитието от Италия, Франция, Испания, Ирландия, Финландия, Унгария, Словакия, Литва, Латвия, Унгария, Румъния и България научиха, че в ПГТ „Пенчо Семов” се обучават 412 ученика и работят 37 педагози с опит и висока квалификация. Училището предоставя обучение по актуални и необходими професии в областта на икономиката и туризма като: „Икономика и мениджмънт”, „Организация на туризма и свободното време”, „Организация на хотелиерството”, „Производство и обслужване в заведенията за хранене” и „Кетъринг”.

От 1997 г. с подкрепата на Джуниър Ачийвмънт България в гимназията се реализира инициатива, наречена Учебна компания. Тя е призната от Европейската комисия за “Най-добра практика в обучението по предприемачество”. В рамките на програмата ученици от 11 клас се научават как да реализират своя идея за бизнес в реално предприятие (акционерно дружество), което управляват в рамките на една учебна година. По време на обучението младежите стават акционери в собствената си компания, като инвестират минимален капитал (5 лева), избират борд на директорите и президент, който ги управлява. През учебната година с капитала се закупуват материали за производство, а изработените предмети се продават на базари и учебни панаири. В края на учебната година участниците ликвидират учебната компания, разпределят дивидентите и правят оценка на бизнес цикъла. Архивираните документи на компанията се предават на учениците от следващия випуск.

Една от създадените учебни компании е с предмет на дейност изработване на изделия от областта на народните занаяти и приложните изкуства. Младите акционерите в нея усвояват стари занаятчийски техники, като не само съхраняват традицията, но и я адаптират към съвременните условия на живот. В процеса на обучение креативните млади хора развиват лидерски качества и умения за общуване, за вземане на решения и водене на преговори. Ролята на консултанти в компанията е поверена на учителите по икономически дисциплини и на занаятчии, практикуващи народни художествени занаяти. Чрез този вид обучение ПГТ „Пенчо Семов” насърчава младежкото предприемачество в сектора на художествените занаяти, които са характерни за региона и тясно свързани с туризма.

Партньорският проект на РСО „Централна Стара планина” ИНОКРАФТС насърчава предприемачеството и създаването на собствен бизнес в сектора на художествените и съвременните занаяти чрез подобряване на ефективността на регионалните и местните политики за развитие, споделяне и обмен на опит и добри практики.

983618 10152087050627810 2154975290570413366 nВ периода от 7 до 9 април 2014 г. представители на РСО „Централна Стара планина” участваха в обучение, семинар и работни срещи по проект „Работим заедно за развитие” (WTD), организирани в Брюксел от Асоциацията на местните агенции за демокрация (АЛДА).

Обучението на тема Фискална децентрализация и териториално сътрудничество” бе съвместна инициатива на AЛДA, Генерална дирекция „Развитие и сътрудничество” (DGDEVCO) и Конференцията на регионалните и местните власти за Източното партньорство (CORLEAP). Във фокуса на презентациите на EminYeritsyan (президент на Сдружението на общините в Армения), PerBodkerAndersen (член на Бюрото на CORLEAP), AlexandruOsadci (Молдова), Лилия Черняевска (представителство на ЕИБ в Киев) и на партньорите по проект „Работим заедно за развитие” от Словакия, Литва и Турция бяха въпроси като: включване на местните и регионални власти в прилагането на политики за развитие, децентрализация и териториално сътрудничество на местно и регионално ниво, действия в подкрепа на общинското развитие, насърчаване на многосекторното сътрудничество, ангажиране на гражданите и др.

Националният семинар на АЛДА се проведе в новооткрития офис на организацията на Rue de la Science 14b. Сред панелистите бяха представители на Европейската комисия, Програмата на ООН за развитие, мрежи на структури на гражданското общество и местни НПО. Срещата предостави възможности за споделяне на информация и укрепване на партньорството между местните власти и организациите на гражданите. Активната работа на участниците допринесе за изясняване на връзката между Европейската година на гражданите (2013) и Европейската година на развитието (2015), както и на ролята на местните власти и гражданското общество в контекста на Европейската година на развитието. Инициативата беше още едно потвърждение, че развитие е възможно само при демокрация и гражданско участие.

В рамките на сесията, посветена на проект „Работим заедно за развитие”, РСО „Централна Стара планина” представи проектните предложения на Сдружение „Знание” Ловеч и Консултативен съвет за младежки политики към Община Троян, които са насочени към укрепване на партньорството им за развитие с местните власти и ще бъдат финансирани по под-грантовата схема на проекта. 

2-wtd 5005-членна комисия на РСО „Централна Стара планина” за оценка на проектни предложения, предложи на Асоциацията на местните агенции за демокрация (AЛДA) да сключи договори за финансиране със Сдружение „Знание” Ловеч и Консултативен съвет за младежки политики към Община Троян.

Двете предложения, насочени към укрепване на партньорството за развитие между местните власти и организациите на гражданското общество, бяха подадени в рамките на под-грантова схема по партньорския проект на РСО „Централна Стара планина” „Работим заедно за развитие” (WTD), координиран от AЛДA.

„Работим заедно за развитие” е Европейски алианс, който създава благоприятни условия за сътрудничество между местните власти и неправителственият сектор и популяризира техните добри практики сред европейски, национални и регионални институции, оказвайки по този начин влияние върху политиките за развитие.

Пренасочването на част от ресурсите на алианса към съвместни инициативи за развитие на местни власти и граждански организации е още едно доказателство за неговото силно въздействие на местно ниво.

От 10 април 2014 г. започва набирането на кандидатури на общини по Третата процедура за присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво.

Етикетът е сертификат за цялостно качество на управлението в общината и се оценява по единни критерии и процедури, разработени от Съвета на Европа, за всички страни в Европа. Носители на Етикета са местни власти, които приемат и прилагат в дейността си 12-те основни принципа на добро управление от Стратегията за иновации и добро управление на СЕ. Прилагането на Стратегията в България се извършва в партньорство между НСОРБ и МРР.

Главна цел на процедурата е да се насърчават усилията на местните власти и  благородното съревнование между тях за ефективни политики, насочени към  отговорно и развиващо се местно самоуправление. Етикетът е морална награда, символ на престиж и стимул за общините да подобряват своето управление в услуга на гражданското общество.

Троян е единствената община от РСО „Централна Стара планина”, удостоена с кристалния дванадесетостен.

За повече информация: http://mrrb.government.bg/?controller=articles&id=4223,  http://www.namrb.org/?act=cms&id=287и http://self.government.bg/

© 2020. All Rights Reserved.