2014

images1На свое заседание в Габрово, Общото събрание на РСО „Централна Стара планина” прие Програмата за дейността и бюджета на организацията за 2014 г. Предвидените за тази година 209 350 лева ще бъдат изразходвани за следните дейности:
- подкрепа за укрепване на капацитета и надграждане на професионалния опит на местните власти;
- предоставяне на информация, обмен на добри практики и разпространяване на експертиза за общините-членове;
- осигуряване на ефективно развитие на сдружението и
- участие в проекти.
Най-голям е относителният дял на проектните разходите – 87%.

IMG 5827 С викторини, кръстословици, есета, презентации, рисунки на асфалт, спортни състезания и ученическо самоуправление отбелязаха 9 май ученици от Габрово и Летница. Събитията бяха организирани от Европейския информационен център „Европа директно“ Габрово и се реализираха с активното съдействие на училищните ръководства, Община Летница и РСО „Централна Стара планина”.

Празникът в Летница се проведе на 8 май 2014 г. и в него се включиха учениците от СОУ „Бачо Киро“. В заседателната зала на Община Летница бяха представени есета на европейска тематикаи презентации на тема „Моят град и Европа“. Проведоха се спортни състезания за най-големите и викторина за ученици от седми и осми клас, а най-малките показаха своите художествени умения в рисунка на асфалт.

В Габрово Денят на Европа беше отбелязан на 9 май в СОУ „Райчо Каролев“.Програмата започна с рисунки на открито на тема „Аз и моят град”, „Моят град и Европа”, „Моето училище и Европа”, в които се включиха учениците от първи, втори и трети клас. Съвсем естествено габровската котка присъстваше в картините редом до европейското знаме, Айфеловата кула и други символи на Европа.В заседателната зала на училището деца от различни класове се запознаха накратко с историята на Европейския съюз и отбелязаха колко важен е той за нас и нашето ежедневие. Проведоха се и спортни състезания – теглене на въже, народна топка, волейбол и баскетбол. Денят на Европа в училището бе съчетан с деня на ученическото самоуправление, като на младия „директор“ на училището Адриян му се наложи да се занимава и с несвойствени директорски задачи – да надува балони, да определи къде да се разлепят плакатите и да раздава наградите.

А осигурените от „Европа Директно” Габрово награди за учениците от двете общини бяха много – коркови дъски, топки за волейбол, баскетбол и народна топка, обръчи, федербали, „европейски” пъзели, флашки... Голям интерес предизвикаха и множеството печатни материали и специалното издание на вестник „Поколение Европа”.

През 2013 г. се постави началото на новия 5-годишен период, през който РСО „Централна Стара планина” ще партнира на Европейския информационен център „Европа директно” към Габровската търговско-промишлена палата. Центърът работи на територията на областите Габрово и Ловеч и извършва своята дейност с финансовата подкрепа на ЕК. Неговата цел е да улесни достъпа на гражданите от двете области до информация относно дейностите, политиките, програмите и инициативите на ЕС, които оказват пряко въздействие върху тяхното ежедневие.

buletin-2-2014-1
Искате ли да научите какво изпълни със съдържание делниците в РСО „Централна Стара планина” преди Великденските празници? С какво привлече вниманието ни ПГТ „Пенчо Семов” Габрово? Защо три дни работихме интензивно в Брюксел? С кого споделихме занаятчийските истории на успеха на Елена и Павлин? Кои старопланински общини инвестират в култура? Къде се намира първият интерактивен музей на Балканите?

Тогава прочетете второто издание за 2014 г. на нашия информационен бюлетин.

RIGA2014-LOGO-GRAY-EKG EN-620x400Латвийското изложение „Удивителната дантела” кани майстори занаятчии от всички европейски държави да покажа своите изделия в Рига, която е Европейска столица на културата за 2014 г.

Темата на изложението е „Ажурът в изкуството и занаятите”, а организаторите са вдъхновени да покажат изумителни образци на дантелата както в текстила, така и в архитектурата, изкуствата и занаятите.

Ако искате да участвате – запознайте се с критериите за участие (Invitation Exhibition 2014 Latvia) и попълнете приложения формуляр (Application Form 2014).

Invitation Exhibition 2014 Latvia  

Application Form 2014  

© 2020. All Rights Reserved.