2014

1 1

В това издание ви разказваме как Съветът на Европа призна приноса на сдружението към междуобщинското и междурегионалното партньорство; защо местните власти и гражданите трябва работят заедно за развитие; какво правят общините Габрово,Троян и Дряново, за да превърнат сивото в цветно; кои са новите и как бяха отбелязани традиционните празници в Елена, Габрово, Троян, Севлиево, Трявна...

Има и други интересни материали. Отделете няколко минути и ги прочетете.

http://www.rso-csp.org/images/buletin/buletin-3-2014.pdf

6Знаете ли дали съвременното поколение използва продуктите на традиционните занаяти? А дали художествените занаяти попадат в обхвата на творческите индустрии? Искате ли да научите какви възможности за изява предлагат на занаятчиите Рига (Европейската столица на културата през 2014 г.) и Андалусия? А дали някой от вас е виждал вазите на майстора- керамик Джонатан Кийп с принтираната върху тях песен на един бекас...

Предлагаме ви да отворите приложения информационен бюлетин по нашия партньорски проект „Регионално сътрудничество за развитие на занаятите”. В този брой ще намерите и други интересни материали.Приятно четене!

http://rso-csp.org/images/buletin/Newsletter_3-1_bg.pdf

IMG 58826Представители на общинска администрация и общински съвет от Летница и Тетевен участваха в заключителната конференция по проект „Работим заедно за развитие”, която се проведе на 5 и 6 юни 2014 г. в Страсбург.Домакин на финалното събитие по 3-годишния партньорския проект на РСО „Централна Стара планина” беше Съветът на Европа.

След интензивна работа участниците в събитието разработиха документ, който представя в обобщен вид добрите практики и опита на партньорите в насърчаване на иновациите и развитието чрез укрепване на сътрудничеството между местните власти и гражданското общество. В него се казва, че всеки гражданин трябва да има роля за развитието, а местните власти и гражданското общество трябва да работят заедно за развитие. Освен това партньорите по проекта настояват да се потърсят допирни точки между Европейската година на гражданите 2013 и Европейската година на развитието 2015.

През последните три години проект Работим заедно за развитие” обедини опита и уменията на местните власти и организациите на гражданското общество от разширена Европа, предостави им информация, обучения и възможност да работят в мрежа по темите децентрализирано сътрудничество и развитие. Работим заедно за развитие” оказа въздействие както на европейско, така и на местно ниво. Координацията на партньорството от Европейска асоциация за местна демокрация АЛДА беше ключ за постигане на целите на проекта.

IMG 5923.jpg2

Конгресът на местните и регионални власти на Съвета на Европа оцени активната роля на РСО "Централна Стара планина" за развитие на местната демокрация в Европа.

На 6 юни 2014 г. в Изпълнителният директор Мариела Петрова получи от името на сдружението на старопланинските общини Диплом за междуобщинско и междурегионално партньорство, подписан от Президента на Конгреса Хервиг ван Стаа.  

 

© 2020. All Rights Reserved.