2014

SektorТретият том на заключителното издание по проект ИНОКРАФТС прави преглед на местните политики и инициативи в подкрепа на художествените занаяти в 14 европейски държави. Отправените от партньорите препоръки към Европейската комисия имат за цел да насърчат растежа и конкурентоспособността на сектора. 

Електронната версия на изданието в превод на български език можете да намерите на адрес: http://www.rso-csp.org/images/buletin/inocraft/Innocrafts-bg3.pdf 

 

ИНОКРАФТС (Иновационни политики за насърчаване на предприемачеството в сектора на занаятите) е партньорски проект на РСО „Централна Стара планина”, одобрен и съфинансиран в рамките на програмата за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГIVC (ЕФРР)

MrejiВторият том на заключителното издание по проект ИНОКРАФТС съдържа анализ и добри практики на 14 европейски партньора по темите:

1. Интернационализация, създаване на професионални мрежи и обмен на информация

2. Насърчаване на предприемачеството сред специфични целеви групи като младежи и жени

Електронната версия на изданието в превод на български език можете да намерите на адрес: http://www.rso-csp.org/images/buletin/inocraft/inocraft-2-bg-tqlo1.pdf

 

ИНОКРАФТС (Иновационни политики за насърчаване на предприемачеството в сектора на занаятите) е партньорски проект на РСО „Централна Стара планина”, одобрен и съфинансиран в рамките на програмата за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГIVC (ЕФРР)

Biznes

Първият том на заключителното издание по проект ИНОКРАФТС съдържа анализ и добри практики на 14 европейски партньора по темите:

1. Бизнес модели и услуги в подкрепа на бизнеса

2. Достъп до иновационен дизайн и финансова подкрепа за малки и средни предприятия

Електронната версия на изданието в превод на български език можете да намерите на адрес: http://www.rso-csp.org/images/buletin/inocraft/Innocraft-bg1.pdf

 

ИНОКРАФТС (Иновационни политики за насърчаване на предприемачеството в сектора на занаятите) е партньорски проект на РСО „Централна Стара планина”, одобрен и съфинансиран в рамките на програмата за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГIVC (ЕФРР)

64D714C22511C77A56D422DF5FFBD6FB992105007DEF504091pimgpsh fullsize distrПоследното издание на информационния бюлетин по партньорския проект на РСО „Централна Стара планина” „Иновативни политики за насърчаване на предприемачеството в сектора на занаятите” (ИНОКРАФТС) разказва за заключителната конференция на тема „Конкурентоспособност и глобализация на занаятите: партньорски разговор за новите предизвикателства”, проведена във Флоренция и прави преглед на програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА.

Можете да прочетете бюлетина на: http://www.rso-csp.org/images/buletin/NEWSLETTER%20INNOCRAFT-6-BG.pdf

Страница 1 от 10

© 2020. All Rights Reserved.