ОБЩИНА ГАБРОВО ПОДМЕНЯ ДОГРАМАТА С ПОДКРЕПАТА НА ФОНД „УСЛОВИЯ НА ТРУД“

Kula Obshtina dogramaФонд „Условия на труд“ към Министерството на труда и социалната политика ще финансира част от дейностите по подмяна на дограмата в сградата на общинската администрация. Фондът ще отпусне 63 487.87 лв., което представлява 30% от разходите. Останалите средства и данъкът добавена стойност върху сумата по договора ще бъдат осигурени от общинския бюджет.

Демонтажът на старите дървени прозорци започна от миналата седмица. На тяхно място ще бъде монтирана алуминиева дограма с двоен стъклопакет, термоизолиращи трикамерни профили и oтваряема система с прекъснат термомост. С реализацията на проекта ще се подобри работната среда за служителите, а гражданите и бизнесът ще бъдат обслужвани в по-приятна обстановка.

Административната сграда на Община Габрово е построена през 1970 г. В последните години са правени частични преустройства и ремонти на помещенията. Неработещите механизми и износването на дървената дограма налага тя да бъде изцяло подменена.

По информация от Община Габрово

КОНТАКТИ

Адрес

5300 Габрово
ул. Опълченска 9

Телефон

(066) 804 613

Image
Image
rocky-mountain-NEGATIVE

ПАРТНЬОРИ

Image
Image
Image
Image
© 2020. All Rights Reserved.