РСО „Централна Стара планина” се присъедини към АЛДА

testah100

Регионално сдружение на общини „Централна Стара планина“ да стане член на Асоциацията на агенциите за местна демокрация (АЛДА), реши Общото събрание на сдружението на свое заседание на 5 април 2013 г.

АЛДА е неправителствена организация, която насърчава доброто управление и участието на гражданите при вземането на решения на местно ниво. Организацията е изключително активна в дейности, които съдействат за доброто сътрудничество между местните власти и гражданското общество. Създадена е през 1999 г. по инициатива на Конгреса на местните и регионални власти към Съвета на Европа. Нейни членове са повече от 150 физически и юридически лица от повече от 30 държави. Дейността й се финансира от членски внос и проекти, одобрени от Европейската комисия, Съвета на Европа, публични и частни донори.

През последните години РСО „Централна Стара планина” активно участва в няколко партньорски проекта на АЛДА: „Да работим заедно да развитие” (WTD), „Подобряване на споразуменията за побратимяване и работа в мрежи за развитие. Обединени в партньорство. (STAND.UP), „Творчество и иновации в инициативи за побратимяване на градове в Европа и Югоизточна Европа” (CITIES), „Предоставяне на възможности за активно учене” (GOAL) и„Побратимяването между градовете: инструмент за европейска интеграция” (TT). 

© 2020. All Rights Reserved.