2013

Craft Council of Ireland-11Политици, кметове и отговорни лица от 10 европейски страни се срещнаха на международна конференция по партньорския проект на РСО „Централна Стара планина“ „Иновативни политики за насърчаване на предприемачеството в сектора на занаятите (ИНОКРАФТС). Събитието на тема „Интернационализация, професионални мрежи и обмен на информация“ се проведе на 26 и 27 ноември 2013 г. в гр. Килкени, Ирландия.

Заместник-кметът на Община Габрово Нела Рачевиц и председателят на Общинския съвет в Тетевен д-р Мадлена Бояджиева, както и експерти по проекта бяха част от делегацията на старопланинските общини.

Сред поредица от срещи, в които партньорите по проекта споделяха опита си и обменяха добри практики за насърчаване на предприемачеството и създаването на собствен бизнес в сектора на художествените и съвременните занаяти, настоящата конференция бе фокусирана върху подобряването на ефективността на регионалните и местни политики за развитие на занаятчийския сектор в Европа. Тя бе и първата, за която специална покана за участие получиха местни политици от регионите на партньорите, които дискутираха възможностите за прилагане на част от успешните политики на местно ниво и включването им в местните и регионални стратегии за развитие.

Приветствие към участниците в конференцията поднесоха кметът на Килкени Мартин Брет и главният изпълнителен директор на Съвета на занаятите на Ирландия Карен Хенеси. В своите изказвания те споделиха, че изграждането на взаимоотошения с партньорите по проекта осигурява по-голям достъп до международните пазари и е от съществено значение за растежа на сектора на занаятите в международен план.

В първата част на конференцията бяха представени подбрани успешни практики на тема „Интернационализация, професионални мрежи и обмен на информация“. Споделени бяха различни инициативи и инструменти за интернационализация на занаятчийските изделия: предоставяне на бизнес услуги и консултации на стартиращи предприятия; създаване на мрежи от търговци и професионалисти с цел директни продажби на международни пазари; изграждане на социални предприятия с реален икономически ефект; организиране на специализирани панаири и предоставяне на финансова подкрепа за участващи занаятчии.

Модераторът на събитието Хавиер Грефе представи пред присъстващите и обобщение на най-интересните споделени практики и опит по първите две теми на конференциите по проекта, а именно: Бизнес модели и услуги в подкрепа на бизнеса и Достъп до иновативен дизайн и финансова помощ за малки и средни предприятия. В подкрепа на важността на темите и с оглед необходимостта от допълнителна информация по някои от тях, която да подпомогне дискусиите за прилагане на успешни политики бяха представени опитът на литовската столица Вилнюс и програмата за съживяване на центъра на града „Етнография, изящни изкуства и изложения“, както и инициатива за подкрепа развитието на бизнес сектора на традиционните и художествени занаяти на френския град Реймс. Българските участници бяха впечатлени от опита на Съвета на занаятите в Ирландия и създадената от тях платформа, чрез която за популяризирането и вдъхването на нов живот на занаятчийските продукти заедно работят бизнес експерти, дизайнери, занаятчии и медии. Това подобрява работата в сектора на занаятите в няколко аспекта – увеличава атрактивността и съвременната стойност на продуктите, развива бизнес уменията на занаятчиите и популяризирането на тяхната работа и продукти.

Всеки от участниците имаше възможност да участва в избрана от него работна група, за да се запознае и зададе въпроси по успешна практика, която намира за най-приложима на местно ниво. Представителите на РСО „Централна Стара планина” взеха участие в работна група за представянето на Фонд за подкрепа на занаятчийски предприятия, който се финансира от италианското правителство и управлява от община Флоренция и Регионалната търговска камара.

В рамките на двудневното събитие беше проведена среща на управляващия екип на проекта, както и посещения на място на занаятчийски работилници за стъкло, керамика, обработка на вълна и изработване на различни изделия от нея.

IMG 5300Обществени дискусии на тема „За занаятите – в бъдеще време...” проведе РСО „Централна Стара планина” през месец ноември 2013 г. Организираните в партньорство със Сдружение „Знание” – Ловеч срещи имаха за цел да се проучи реалното състояние на сектора на художествените занаяти в региона, да се сравни с пълния му потенциал и да се предложат действия, чрез които да се намали несъответствието между тях.

Близо 100 души взеха участие в двата дискусионни форума по Комуникационната стратегия на партньорския проект на сдружението „Регионално сътрудничество за развитие на занаятите” (РЕГИО-КРАФТС). Занаятчии, местни и регионални власти, браншови организации, образователни и културни институции се събраха на 12 ноември в Габрово и на 19 ноември в Тетевен, за да потърсят заедно решения и планират инициативи за насърчаване на сектора. Модератор на структурираните дискусии в двете локации бе Ралица Попова – изпълнителен директор на Сдружение „Знание”.

Срещите започваха с презентация на директора на АИР „Боженци“ Мирослав Йорданов, който чрез интересни факти от историята проследяваше появата и развитието на занаятите по нашите земи. Представени бяха и добрите практики на общините от РСО „Централна Стара планина” в подкрепа на занаятчийския сектор. Сътрудничеството между местната власт и неправителственият сектор в Община Ловеч в областта на творчеството и занаятите беше презентирано от Борислав Иванов – началник на отдел „Стратегическо планиране и програмиране“. Политиките на Община Трявна, ориентирани към съхраняване на занаятите и развитието им като туристическа атракция бяха споделени от Румяна Цанева – директор на дирекция „Стопански дейности и устойчиво развитие”.

В малки работни групи участниците анализираха състоянието на занаятчийския сектор на територията на РСО „Централна Стара планина”, дефинираха неговите проблеми и потребности и постигнаха консенсус за конкретните дейности, мерки и препоръки към местните и регионалните власти. Бяха дискутираха теми като: консолидиране на сектора, достъп до финансиране, пазари, междусекторно сътрудничество, обучение и образование, трансфер на опит и умения и др.

Резултатите от проведените структурирани обществени дискусии ще бъдат използвани при създаването на план за действие/стратегия за развитие на занаятите в регион Централна Стара планина.

autumn6Темите в броя:

- Проект “Авангардни занаяти” стартира с партньорска среща във Флоренция

- РСО „Централна Стара планина” представи опита на Община Ловеч в насърчавaне на занаятчийския сектор

- ASEW стана част от учебния процес във Фигейра Да Фош

- Проект „Инициатива за иновации в социалната икономика” приключи с конференция в Габрово

- Община Ловеч иска от държавата Къкринското ханче

- Габрово с пилотни проекти за нискоенергийно строителство

- Покритият мост в Ловеч се превръща в улица на занаятите

- Български фестивал на сливата в Троян, троянски празник на сливата в Калифорния

- „Пазарувай здравословно” 

Информационния бюлетин можете да изтеглите в PDF формат оттук:

IMG 5176По покана на Фондация „Занаятчийските изделия на Флоренция”, партньори от 6 европейски държави се срещнаха на 17 и 18 октомври 2013 г. във Флоренция, за да се запознаят и представят своите организации, да планират дейностите и да си разпределят ангажиментите по проект „Авангардни занаяти: нови модели за професионално образование и обучение в художествените занаятите”.

В продължение на две години, РСО „Централна Стара планина” ще споделя, разпространява и тества добри практики от системата на професионалното обучение и образование в сферата на художествените занаяти с МСП, професионални съюзи, занаятчийски и търговски камари, публични власти, училища и институции за професионално ориентиране от Италия, Франция, Германия, Унгария и Великобритания. В резултат от работата на международни работни и местни фокус групи ще бъде разработен каталог на добрите практики, предложени от партньорите по проекта и отнасящи се до системите за професионално ориентиране и моделите за професионалното образование и сътрудничеството на училищата с малките и средни предприятия. Каталогът ще бъде качен в страницата на проекта във Фейсбук и ще бъде представен на отговорните лица, които определят политиките на местно и регионално ниво, както и на институциите, които имат отношение към ПОО. Ще бъде изградена постоянна мрежа, която ще предостави възможности за контакти и с други партньори, както и за общо кандидатстване при следващи покани за набиране на предложения.

Проект „Авангардни занаяти” се финансира по дейност „Партньорства” на секторна програма „Леонардо да Винчи”. Договорът за отпускане на финансова подкрепа от Център за развитие на човешките ресурси (националната агенция за България на ЕК по програма „Учене през целия живот” ) за РСО „Централна Стара планина” е подписан от неговият председател Минчо Казанджиев – кмет на Община Ловеч.

© 2020. All Rights Reserved.