2013

Seminar Program Design Innovation  Regional Creative industries EN 1-page-001Седемчленна делегация от РСО „Централна Стара планина“ участва в семинар за обмен на опит на тема „Устойчиви иновации за дизайн и регионални креативни индустрии“ в гр. Кашкайс, Португалия. Обучителното пътуване, реализирано в  периода 13 - 16 май 2013 г.,бе част от дейностите по партньорския проект на РСО „Централна Стара планина” „Регионално сътрудничество за развитие на занаятите” (Regio-crafts). В инициативата се включиха всички участници в проекта – Планов регион Земгале в Латвия (водещ патньор), Фондация „Градове на културата 2018” от Холандия, Фондация „Наследството на Андалусия” от Испания, Община Пагео от Гърция и домакините от гр. Кашкайс – Португалия.

Всеки партньор изнесе презентация и участва в дискусиите по темите на семинара: „Устойчиви иновации за дизайн и креативни индустрии“, „Европейски и регионални креативни индустрии“, „Дизайнът и занаятите като креативна индустрия срещу кризата“. Показани бяха иновативни изделия с висока техническа стойност, идеята за които се корени в миналото, в занаятите. Във фокуса на дискусиите бе създаването на продукти с добавена стойност и развитието на креативните инициативи на регионално ниво. Според повечето от участниците, креативните индустрии са възможност за развитие на по-слабо развитите селски региони, тъй като творчески ориентираните хора могат да намерят там спокойствие и вдъхновение. Беше предложено занаятите да станат част от креативните индустрии, за да могат да получат безвъзмездно финансиране през следващия програмен период.

Всички партньори единодушно одобриха предложението на РСО „Централна Стара планина” четвъртата среща за обмен на опит по проект Regio-crafts, да се проведе в периода 5 - 7 септември 2013 г. в Габрово. Изборът на периода не е случаен, а съобразен с Международния панаир на занаятите, който през тази година ще се проведе за 11-ти пореден път в Архитектурно-етнографски комплекс „Етър“.

 

IMG 2702Представители на старопланинските общини взеха участие в европейска конференция по проект „Мрежа за способностите и уменията на европейските жени“ (ASEW II). Събитието се проведе от 7 до 10 май в Монфорте Сюр Рисле, Франция. ASEW II е партньорски проект на РСО „Централна Стара планина“, който се финансира по Програма „Европа за гражданите”, Действие 1 - Мярка 1.2 Мрежи от побратимени градове.

В първия ден от конференцията бе дискутирана темата: „Жените и работата: Способности и умения на европейските жени – мъжете и жените между равенството и различието“. Презентация по темата от името на РСО „Централна Стара планина“ представи Георги Георгиев - главен експерт в отдел „Проекти и хуманитарни дейности”  на Община Луковит. Вторият ден на конференцията бе на тема „Жените и администрациите: Интегриран подход за равенство на жените и на мъжете в Европа – джендър бюджетиране в европейски, национални, регионални и местни администрации“. Българският поглед по темата бе поднесен от инж. Николай Хитров - началник на отдел "ТСУ, кадастър и регулация" в Община Троян.

Извън рамките на конферентната програма участниците се включиха в мемориална церемония в чест на жертвите на Втората световна война, посетиха мемориалния комплекс „Омаха бийч“, свързан с десанта в Нормандия през 1944 г. и мемориала на загиналите американски, канадски и английски войници.

Конференцията във Франция бе третото събитие по проекта, който започна с конференция в България през октомври 2012 г. Втората партньорска среща се проведе в гр. Монфорте Сан Джорджо, Италия през март тази година. Последната заключителна среща по проекта ще се проведе в Испания през месец септември. 

 

Темите в броя:

- РСО „Централна стара планина” – член на Алда

- РСО „Централна стара планина“ се побратими с общини от Латвия, Холандия, Португалия, Италия и Испания

- За занаятите – в бъдеще време

- „Красива България” в Габрово, Троян и Трявна

- 34 ученици от пет общини се обучаваха за правата си в ЕС

- В Габрово започна строителство на нова детска градина

- „За чиста околна среда“ в старопланинските общини

- Дряново – домакин на 41-то издание на “Балканът пее и разказва“

Информационния бюлетин можете да изтеглите в PDF формат оттук

1 2От 14 до 20 април 2013 г.експерти от Ловеч, Габрово, Дряново и Троян участваха в работно посещение в Италия, организирано в рамките на проект „Инициатива за иновации в социалната икономика“. Проектът се финансира по схема „Без граници – Компонент 1” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и има за цел да се установи транснационално сътрудничество за разпространение на иновативни резултати в сферата на социалната икономика. Партньори на Сдружение „Знание“ Ловеч са ИРЕКООП (Венето, Италия) и РСО „Централна Стара планина”.

В българската делегация бяха включени представители на местната власт, НПО, браншови организации, бизнес и социални услуги. В рамките на обучението по социално предприемачество те посетиха Агенция за устойчивост на социалните предприятия, кооперативи, публични институции, малки и средни предприятия. Целта на посещението беше българските експерти да се запознаят с добрите италиански практики за насърчаване и развитие на социалните предприятия и след връщането си в България да генерират идеи за тяхното прилагане в България.

Участниците са силно впечатлени от осъзнаването на важността и случването на социалното предприемачество в регион Венето. Моделът, в който бизнесът, социалните услуги и местната власт си сътрудничат за интеграцията на групите в риск на пазара на труда, е  постигнат с промяна в нагласите и обединение на различните заинтересовани страни с цел създаване на Агенция за устойчивост на социалните предприятия.

Участниците вече имат идеи за прилагане на добрия опит в България, но за пълната интеграция на хората с увреждания на пазара на труда може да се мисли едва след промени в съществуващото законодателство.

 

© 2020. All Rights Reserved.