2013

Logo Innocrafts-7На 28 май 2013 г. Община Бистрица, Румъния, предложи домакинството си и организира междинна конференция за популяризиране на резултатите от изпълнението на партньорския проект на РСО „Централна Стара планина” „Иновативни политики за насърчаване на предприемачеството в сектора на занаятите” (ИНОКРАФТС).

  Конференцията беше открита от кмета на Бистрица г-н Cretu. В рамките на сутрешната сесия Лорена Видас от Националната асоциация на италианските общини в регион Тоскана представи целите и приоритетите на програма INTERREGIVC. От нейното изказване стана ясно, че програмата насърчава европейските региони да споделят решения по въпроси от взаимен интерес. Мариела Бергамини от Община Флоренция (Италия) запозна участниците в конференцията с проект INNOCRAFTS – неговите основни цели, използваните методи, темите за формиране на политики, графика на дейностите и очакваните резултати. Проект REGIO-CRAFTS, в който и РСО „Централна Стара планина” участва като партньор, беше представен от Линда Шарке – ръководител на проекта и представител на водещия партньор Планов регион Земгале (Латвия). Споделяйки идентифицираните до този момент добри практики на партньорите по проекта, тя не спести и предизвикателствата пред неговото изпълнение – намирането на правилните участници в комитета за наблюдение, които да бъдат в състояние да приложат нови регионални и местни политики в подкрепа на предприемачеството в сектора на художествените занаяти и съвременните изкуства.

  Добрите практики на Община Флоренция (Италия) и на Агенцията за възстановяване на стария Вилнюс (Литва) провокираха интереса на присъстващите в залата местни власти и занаятчии от 11 европейски държави. Изграденият от италианската община център VecchioConventino дава възможност на млади и начинаещи художници и занаятчии да работят, като заплащат приемлива цена за наем на предоставените им ателиета. Тъй като мястото остава встрани от основния туристически поток във Флоренция, местните власти полагат много усилия да го направят видимо, като организират различни събития, месечни изложения, насърчават институциите и бизнеса да закупуват произведените тук изделия като подаръци за своите партньори, поддържат електронен сайт за търговия, устройват демонстрации на живо. Не по-малко интересна е и добрата практика на латвийците. Общинският съвет на Вилнюс е одобрил и финансирал специална програма, която има за цел да оживи историческия център на града чрез организиране на сезонни занаятчийски панаири. Създадени са 17 занаятчийски ателиета, в които занаятчиите работят и продават своите изделия. Основни фактори за успеха на тази инициатива е огромният ентусиазъм на майсторите и уникалната атмосфера в стария град.

  Със свои презентации в конференцията се включиха Irene Culleres от Търговската камара на Барселона и Таня Оравита от Училището за изкуства, дизайн и архитектура към университета в Аалто, Финландия. Финландците бяха избрали да запознаят участниците в събитието със своя проект, наречен DesignCamp. В рамките на тази инициатива студентите от училището за изкуства работят за фирми, като предлагат решения по конкретни реални проблеми на бизнеса. Следобедната сесия продължи с представяне на начинания, които популяризират сектора на занаятите – Европейски дни за изкуство и занаяти (Франция), официална страница на изкуствата и занаятите (Франция), годишни събития с участието на занаятчии (Литва) и др.

  На 29 май партньорите по проект ИНОКРАФТС посетиха новосъздадения център за изкуства „Casaculeiв Бистрица, който събира на едно място традиционни занаятчии и съвременни художници. 

cid ii 13ee9c9929026f44Петима младежи от Габрово, Дряново, Луковит и Троян участваха през месец май в конференция и кръгли маси в град Сант Алесио Сикуло (Сицилия, Италия), организирани в рамките на младежкия партньорски проект на РСО "Централна Стара планина" „Активен диалог между поколенията за демокрация в цяла Европа” (A-IDEA).

Заедно с представители на местни власти и неправителствени организации от Италия, Испания, Словения и Румъния те дискутираха теми като трудова заетост, остаряване в добро здраве, солидарност между поколенията, доброволчество и социално включване. При визитата им в парламента на Сицилия местни депутати ги запознаха със спецификите на законодателния процес. Италианските партньори привлякоха интереса на младите хора към активния живот на по-възрастното поколение като организираха посещение и представиха инициативите на Университета на третата възраст. Младежите участваха и в симулация на заседание на Управителния съвет на Сдружението на йонийските общини от планината Пелоритани.

Проект „Активен диалог между поколенията за демокрация в цяла Европа” (A-IDEA) се финансира от програма «Младежта в действие», Дейност 1.3 – Проекти за демократично гражданство. Тази поддейност подкрепя участието на младите хора в живота на демократичното общество. Тя има за цел да насърчи активното им участие в живота на общността на местно, регионално, национално или международно ниво.

images

Експерти по планиране и управление на проекти от общините Антоново и Ловеч участваха вмеждународна конференция на тема „Участие на гражданите в правителствените решения (съвещателна демокрация)”, която се проведе на 22 и 23 май 2013 г. във Венеция, Италия.

Акцентът на събитието, реализирано в рамките на партньорския проект на РСО „Централна Стара планина” „Да работим заедно за развитие” , беше поставен върху устойчивото управление на водата и енергията чрез насърчаване на гражданското участие в процеса на вземане на решения на местно ниво. Джерардо Де Лукенбергер представи методологията "Отворено пространство", която насърчава участниците да дискутират проблемите, свързани с опазване на водите и използването на възобновяеми източници на енергия с хора, които споделят техния интерес.

След дискусията семинарът продължи с лекция на проф. Роберто Росон на тема „Увод в рационалната употреба на вода и енергия”.

2Близо 300 деца се включиха в дните, посветени на Европа в Дряново и Ябланица на 14 и 18 май 2013 г. Събитията бяха организирани от Европейския информационен център “Европа директно” - Габрово със съдействието на РСО “Централна Стара планина”.

Студеното и ветровито време не попречи на около 120 ученици от втори и трети клас на СОУ “Максим Райкович” в Дряново да се включат в множество спортни състезания под надслов “Ден на спорта и Европа”.  Те участваха в бягане на 200 метра и различни щафетни игри, а в края на състезанията изработваха лодки от хартия. Оценяваше се не само бързината, а точността и правилната изработка. Проведени бяха и демонстрации на тенис на корт. Около 60 деца от Народно читалище "Развитие - 1869 г." показаха своите представи за „Моето Дряново в Европа”, участвайки в най-дългата рисунка, посветена на Европа. На повече от 50 метра картон те нарисуваха европейските символи и красивата природа на своя град.

В събитията в Ябланица участваха около 150 ученици от 2 до 7 клас. Част от тях участваха в изработването на рисунка върху асфалт на тема „Ние и Европейският съюз". Проведено бе и кросово бягане за участници от различни възрастови групи. Изключителен интерес предизвика киноложката изложба, по време на която децата с гордост представиха своите домашни любимци. 

 

© 2020. All Rights Reserved.