2013

VinilВ началото на м. септември 2013 г. РСО „Централна Стара планина“ бе домакин на международна конференция на тема “За занаятите в бъдеще време: обучение, образование и трансфер на опит”. Проведеното в Габрово събитие е част от дейностите по партньорския проект на сдружението „Регионално сътрудничество за развитие на занаятите” (Regio-crafts). В инициативата взеха участие представители на старопланинските общини, Планов регион Земгале в Латвия (водещ патньор), гр. Кашкайс от Португалия, Фондация „Градове на културата 2018” от Холандия, Фондация „Наследството на Андалусия” от Испания и Община Пагео от Гърция.

Двудневната конференцията бе открита на 6 септември от изпълнителния директор на РСО „Централна Стара планина“ Мариела Петрова и кмета на Габрово г-жа Таня Христова. По време на работните сесии участниците обмениха информация как е организирано занаятчийското обучение и образование в партньорските региони и какви инструменти използват местните власти, за да привлекат интереса на младите хора към сектора на художествените занаяти. Презентациите бяха фокусирани върху добрите практики и инициативи за съхраняване на традициите и уменията, които оформят уникалната култура на европейските региони, включени в проект Regio-crafts.

Гостите от Латвия акцентираха върху политиката за признаване на професионална квалификация, придобита извън официалната система за професионално образование. Спецификата на националната образователна система и първоначалната система за професионално обучение в Гърция бяха представени от Община Пагео. В държавни, общински и частни училища и институции гръцките деца получават образование по изкуства и занаяти още от най-ранна възраст. В Гърция дори църквата оказва подкрепа на занаятчийския сектор, като към много църкви са създадени малки занаятчийски работилници. Партньорите от Испания от своя страна подчертаха необходимостта от развитие на съвременни занаяти и тяхното популяризиране чрез интернет. Към модерните технологии и начини за реклама насочиха своята презентация и представителите на Фондация ”Градове на културата 2018” от Холандия. Според холандците хората трябва да бъдат обградени от добри занаятчийски практики, а за да се привлече интереса на децата, занаятите трябва да се презентират чрез съвременни технологии (3D и др.). За симбиоза между традицията и новото време (традицията да е представена чрез занаята, а новото време чрез дизайна) говори в своето изложение и португалският представител, като обърна специално внимание на използването на традиционните материали по нов начин.

Две български презентации споделиха опита на общините от РСО „Централна Стара планина“ по темата на конференцията. В първата от тях Петя Бонева – специалист по връзки с обществеността в АЕК „Етър“, разказа подробно за занаятите, които се практикуват в комплекса и как българи и чужденци се обучават на традиционни занаяти. Специално внимание бе отделено на работата с деца и участието им в различните инициативи на музея на открито. Борислав Иванов от Дирекция "Проекти, програми и инвестиции" запозна участниците в конференцията с две добри практики за сътрудничество на Община Ловеч с неправителствения сектор в областта на творчеството и занаятите. Представен бе и новият партньорски проект на РСО „Централна Стара планина“ – „Авангардни занаяти: нови модели за професионално образование и обучение в художествените занаяти“, одобрен за финансиране по секторна програма „Леонардо да Винчи” на програма „Учене през целия живот”.

На 7 септември преди обед партньорите по проект„Регионално сътрудничество за развитие на занаятите” се потопиха в автентичната и уникална атмосфера на Международния панаир на художествените занаяти, организиран за 11-ти пореден път от АЕК „Етър“. В края на деня посетиха и Трявна – забележителен град, в който съхраняването на културното наследство и занаятите е основен приоритет на местните власти. 

ESF-BG logoНа 26 септември 2013г. в Художествена галерия "Христо Цокев" в Габрово ще се проведе Конференция на бъдещето, организирана в рамките на проект „Инициатива за иновации в социалната икономика”. По време на инициативата представители на държавната и местната власт, НПО и бизнеса ще споделят опита, изводите и препоръките от проекта с по-широк кръг от целевата група, ще представят публично препоръките за прилагане на италианския модел в България.

Основната цел на проект „Инициатива за иновации в социалната икономика” е да се установи транснационално сътрудничество за разпространение на иновативни резултати в сферата на социалната икономика.

Проектът  се финансира от ЕСФ чрез ОП „Развитие на човешките ресурси” по схема „Без граници – Компонент 1” и се изпълнява от Сдружение „Знание” Ловеч в партньорство с ИРЕКООП Венето, Италия и РСО „Централна Стара планина”.

Finlandiq 027 cropНа 26 и 27 юни 2013 г. в старата столица на Финландия гр. Турку се състоя обучителна сесия на тема „Достъп до иновации и финансова подкрепа за малки и средни предприятия”. В събитието по партньорския проект на РСО „Централна Стара планина” „Иновативни политики за насърчаване на предприемачеството в сектора на занаятите” (ИНОКРАФТС) участваха местни политици от общинските администрации на Луковит и Омуртаг.

Втората междурегионална обучителна сесия по проекта се проведе в обновения индустриален комплекс LOGOMO. През първия ден бяха представени добрите практики на партньорите от Франция и Италия, свързани със съхраняване и насърчаване на традиционното производство на стъкло и кристал. Своя опит споделиха и партньорите от Ирландия, Латвия, Испания и Финландия. Във фокуса на презентацията на Съвета за занаяти на Ирландия беше серия от експериментални проекти, чрез които се развива дизайна и потенциала на занаятчийския сектор. Градският съвет на Рига акцентира върху дейността на изградения в града креативен бизнес инкубатор, а Търговската камара на Барселона запозна партньорите с използването на традиционни материали за създаване на нови продукти. Домакинът на срещата - Училището за изкуство, дизайн и архитектура към университета Aalto(Финландия) - представи иновативните си проекти „DesignSOS” и “DesignCamp” – лятно училище, което събира заедно малки предприятие и мултидисциплинарни студенти.

Вторият ден включваше работно посещение на ежегодния средновековен пазар в Турку, където си дават среща местната история и традиционните финландски занаяти. Участниците в европейската среща се докоснаха и до световното културно наследство на ЮНЕСКО чрез архитектурата на дървените къщи в старинния център и уникалната дантела на гр. Раума.

Партньорите по проект „Иновативни политики за насърчаване на предприемачеството в сектора на занаятите” поеха ангажимент да насърчат участието на местни и регионални политици в следващата междурегионална обучителна сесия, която ще се проведе в края на месец ноември 2013 г. в гр. Килкени, Северна Ирландия.

central-balkan 15939d2Темите в броя:

- Устойчив регионален растеж чрез дизайн и иновации в креативните индустрии

- Експерти от старопланинските общини дискутират способностите на жените

- Ден на европа в Дряново и Ябланица

- Покритият мост оживя в триизмерно шоу за деня на Ловеч

- Студенти получават стипендии от бюджета на община Летница

- Габрово и Ловеч с нови проекти за градска среда

- 50 години от откриването на летнишкото съкровище

- Нови възможности за социално предприемачество в България

Информационния бюлетин можете да изтеглите в PDF формат оттук:

© 2020. All Rights Reserved.