ГАБРОВО Е СРЕД 100-ТЕ КЛИМАТИЧНО НЕУТРАЛНИ И ИНТЕЛИГЕНТНИ ГРАДОВЕ ДО 2030 Г.

EUMissions SocialMedia city MISSIONS BGВ края на м. април Европейската комисия обяви кои са 100-те неутрални по отношение на климата до 2030 г. градове в Мисията на ЕС. От получените рекорден брой кандидатури – 377 от 27-те страни–членки и още 9 държави, асоциирани или с потенциал за асоцииране към Хоризонт Европа, Габрово и София са единствените представители от страната ни, които са включени в т.нар. Мисия на първите 100 климатично неутрални и интелигентни градове до 2030 г.

100-те града представляват 12% от населението на ЕС и очакванията са те да бъдат водещи центрове за постигане на климатична неутралност и да се превърнат в европейски иновационни хъбове.

360 милиона евро е финансирането до 2023 г. Ключов елемент е разработването на договори за климата от избраните градове, адаптирани към конкретните местни условия. Всеки договор ще включва план за действие, времева рамка и инвестиционна стратегия с цел постигане на климатична неутралност до 2030 г. Те ще бъдат създадени в сътрудничество между регионалните и местни власти, гражданите, академичните и научните среди, бизнеса. Ползите за градовете включват и техническа помощ, работа в мрежа, споделяне на добри практики чрез специално създадена за мисията платформа „Градове с нулеви емисии“.

Иновациите, гражданите и регионите са в центъра на решенията за постигане на климатична неутралност в Европа. Сътрудничеството, съвместното очертаване на предизвикателствата с гражданите на градовете и споделената отговорност при реализирането на инициативите за всеки град са в основата на мисията на първите 100 климатично неутрални града.

Източник: Община Габрово

КОНТАКТИ

Адрес

5300 Габрово
ул. Опълченска 9

Телефон

(066) 804 613

Image
Image
rocky-mountain-NEGATIVE

ПАРТНЬОРИ

Image
Image
Image
Image
© 2020. All Rights Reserved.