СЪДЪТ В ЛОВЕЧ ОТМЕНИ РЕШЕНИЕ ДА ИМА ПЛОЩАД НА ИМЕТО НА ПОП КРЪСТЮ

lovech ploshtadСъстав на Административния съд в Ловеч отмени като незаконосъобразно Решение № 480/30.09.2021 г. на Общинския съвет в Ловеч, с което се именуваше площада пред Художествена галерия „Проф. Теофан Сокеров“ с името „Свещеноиконом Кръстю Никофоров“.  

Това става ясно от решение № 3 от 11.01.2022 година, което не бе обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок, който изтече 26 януари.

В мотивите на решението се сочи, че не са изпълнени формалните изисквания за публично оповестяване на предложението чрез средствата за масово осведомяване и друго оповестяване. Неизпълнението на процесуалните правила за издаване на общи административни актове по чл. 66, ал. 1 и 2 и чл. 69, ал. 1 и ал. 2 от АПК е съществено процесуално нарушение, тъй като нарушава правото на участие в процеса на лицата, чиито права и законни интереси се засягат от административния акт. Налице е незаконосъобразност на оспорения акт по чл. 146, т. 3 от АПК, поради което на основание чл. 172, ал. 2 вр. с чл. 184 от АПК решението на Общинския съвет следва да се отмени.

Отмененото решение бе на основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, чл. 115, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация за мандат 2019-2023, въз основа на Предложение № ОС-335/19.07.2021 г. Предложението бе внесено от фондация „Граждани срещу насилието“ и допълнително Предложение №  ОС-335/29.09.2021 г. от Васил Колев, председател на фондация „Граждани срещу насилието“.

Административното дело бе образувано по жалба № 3507/04.11.2021 г. подадена от кмета на Община Ловеч.

Източник: Община Ловеч

КОНТАКТИ

Адрес

5300 Габрово
ул. Опълченска 9

Телефон

(066) 804 613

Image
Image
rocky-mountain-NEGATIVE

ПАРТНЬОРИ

Image
Image
Image
Image
© 2020. All Rights Reserved.