ПЪРВИ НОВОДОМЦИ В ОБЩИНСКИТЕ СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА В ЛОВЕЧ

На 15 март кметът на Община Ловеч  Корнелия Маринова връчи първите два договора на наематели на  общински социални жилища в града.

Приемът на заявления-декларации за картотекиране на нуждаещите се лица стартира през ноември 2020 година. От приети 25 заявления за настаняване са одобрени 18, като четирима кандидати са се отказали. 

С подписване на договора лицата поемат ангажимент да се включат и в социалния пакет от дейности, който включва активно търсене на работа, обучение за ограмотяване, придобиване на професионална квалификация, ключови компетентности и други обучителни курсове. Едно от условието е също децата в училищна възраст да посещават образователна институция, лицата да имат избран личен лекар и редовно да провеждат профилактични прегледи.

Договорите се сключват за срок от три години.

Общинското социално жилище е изградено по проект „Изграждане на социално жилище за настаняване на уязвими групи на територията на кв. „Гозница“, гр. Ловеч“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. В рамките на проекта е извършена цялостна реконструкция на сграда – общежитие в кв. „Гозница“ за превръщането й в социално жилище за настаняване на уязвими групи. Обособени са 49 апартамента: 3 двустайни за настаняване на хора в неравностойно положение, 36 двустайни, 5 тристайни и 5 четиристайни апартамента.

Приемът на заявления-декларации за картотекиране на нуждаещи се лица продължава.

По информация от Община Ловеч

КОНТАКТИ

Адрес

5300 Габрово
ул. Опълченска 9

Телефон

(066) 804 613

Image
Image
rocky-mountain-NEGATIVE

ПАРТНЬОРИ

Image
Image
Image
Image
© 2020. All Rights Reserved.