ОБЩИНА ЕЛЕНА ПОЛУЧАВА ФИНАНСИРАНЕ ОТ ПУДООС ЗА ПЕТ ПРОЕКТА

Пет са одобрените проектни предложения на Община Елена, които ще получат финансиране в рамките на Националната кампания „За чиста околна среда – 2021“ и обявения от МОСВ и ПУДООС конкурс на тема „Обичам природата и аз участвам“.

За всеки от проектите предоставените средства от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда са в размер на 10 000 лева. В Беброво пред сградата на кметството ще бъде създаден кът за отдих до паметника на забележителния д-р Димитър Моллов. Дейности по проектното предложение за Блъсковци са озеленяване и благоустрояване на дворното пространство около кметството в центъра на селото. Идеята за Буйновци, Костел и Палици е да се обособят зони за отдих, за да станат селата по-чисти, китни и зелени.

Пространствата и по петте проекта са неизползваеми. Те ще бъдат почистени, благоустроени и озеленени. Предвидено е в кътовете за отдих да се поставят беседки, пейки и кошчета за отпадъци, да се оформят цветни алеи, да се засадят декоративни храсти и рози.

Така облагородени чрез малките екологични проекти, терените ще се превърнат в приятна гледка и предпочитани кътчета за отдих и почивка на местните хора и гостите в балканските селца.

Подобни проекти по националната кампания, финансирани от ПУДООС, бяха реализирани през годините в още пет села на  общината – Чакали, Руховци, Марян, Константин и Майско.

Източник: Община Елена

КОНТАКТИ

Адрес

5300 Габрово
ул. Опълченска 9

Телефон

(066) 804 613

Image
Image
rocky-mountain-NEGATIVE

ПАРТНЬОРИ

Image
Image
Image
Image
© 2020. All Rights Reserved.