„КРАСИВА БЪЛГАРИЯ“ ОДОБРИ ПРОЕКТ НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО

Korpus1 parkingПроектът на Технически университет – Габрово за благоустрояване на територията до Учебен корпус 1 (Интеграла) ще бъде финансиран по „Красива България“. Решението е на Управителния съвет на програмата от 5 февруари 2021 г.

Общата стойност за обекта е 342 982 лв. Безвъзмездната субсидия е 119 975 лв., а останалите средства са от университетския бюджет. Идеята е мястото да се облагороди и да стане приятно както за учащите, така и за жителите на района.

Строително-ремонтните дейности ще обхванат площ около 10 декара между учебните корпуси 1 и 5. Предвидено е обновяване на паркинг зоната. Прилежащата алейна мрежа ще бъде основно рехабилитирана с нови настилки, тротоари и стъпала.

Включено е парково обзавеждане с пейки, пикник маси, велосипедни стойки и съдове за отпадъци. Неподдържаната растителност ще бъде почистена и на нейно място ще се направи затревяване и засаждане на дървесни и храстови видове. Ще бъдат монтирани LED осветители, видеонаблюдение и поливна система, които сега липсват.

Съгласно Националния план за действие по заетостта през 2021 г. част от работниците на обекта трябва да са безработни, за които ще бъдат създадени временни работни места. Мярката подпомага регистрирани в бюрата по труда лица чрез обучение в областта на архитектурата и строителството, здравеопазването и социалните услуги.

Справка в регистъра на проект „Красива България“ сочи, че в кампания 2021 г. са подадени общо 97 предложения, като са одобрени 53. Технически университет – Габрово е единственото висше училище от страната, кандидатствало за финансиране. Предстои подписване на споразумение с Министерството на труда и социалната политика. Срокът за изпълнение е до края на месец ноември тази година.

Източник: ТУ - Габрово

КОНТАКТИ

Адрес

5300 Габрово
ул. Опълченска 9

Телефон

(066) 804 613

Image
Image
rocky-mountain-NEGATIVE

ПАРТНЬОРИ

Image
Image
Image
Image
© 2020. All Rights Reserved.