ПРАВИТЕЛСТВОТО ПРЕДОСТАВИ НА ОБЩИНАТА УПРАВЛЕНИЕТО НА ЛОВЕШКАТА КРЕПОСТ

krepost3Министерският съвет прие решение за безвъзмездно предоставяне за управление на недвижима културна ценност - изключителна държавна собственост, на община Ловеч за срок от 10 години. Недвижимата културна ценност е Ловешка средновековна крепост и се намира в АИР „Вароша” в Ловеч, с обща площ на реалната част от резервата 33 085 кв. м. Дейностите, свързани с опазване на културната ценност и осъществяването на други научни, културни, образователни и туристически дейности ще се извършват в съответствие с изискванията на Закона за културното наследство от Регионалния исторически музей - Ловеч.

Ловешка средновековна крепост е паметник с национално значение, обявена с разпореждане на МС №364/ 24.09.1968 г. за музеен и туристически резерват. Разположена е върху двете тераси на скалистия, но живописен хълм Хисаря, който се намира в старата част на град Ловеч.

 Първото заселване на хълма е станало през каменно-медната епоха. Открити са части от жилища, фрагменти от глинени съдове и една златна апликация. Археологическите разкопки показват, че тук се е намирало и тракийско селище – разкрити са части от жилище, изградено от камък и глина, множество фрагменти от сива тракийска керамика, както и дръжка от родоска амфора с печат. По време на римските завоевания в началото на І в., селището е преместено в равнинната част на града. Но когато започват нашествията на “варварските” племена в средата на ІІІ в., то е изнесено на хълма поради естествените условия за защита. Просъществува и през V-VІІ век (ранновизантийката епоха).

Ловеч е градът, който спира византийските войски, предвождани от Исак ІІ Ангел, дошли на север от Балкана да усмирят въстаналите българи. Така през 1187 г. Ловеч се превръща в един от символите на възстановяването на Втората българска държава.

Архитектурните останки и находките показват, че материалната култура на Ловеч в своето развитие е следвала в общи линии тенденциите в развитието на българската средновековна култура.

Източник: Община Ловеч

КОНТАКТИ

Адрес

5300 Габрово
ул. Опълченска 9

Телефон

(066) 804 613

Image
Image
rocky-mountain-NEGATIVE

ПАРТНЬОРИ

Image
Image
Image
Image
© 2020. All Rights Reserved.