СПЕЧЕЛЕН ПРОЕКТ ЗА НОВО УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ В ТРЯВНА И ПЛАЧКОВЦИ

street lamp На 6 януари 2021 г. стана ясно, че е одобрен проект на Община Трявна по Оперативна програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, процедура BGENERGY-2.001 „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“. Проектът „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на град Трявна и град Плачковци“  е на стойност  587 240 лв.

 Проектът е насочен към реконструкция и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на град Трявна и град Плачковци, чрез изпълнение на енергоспестяващи мерки (ЕМС), препоръчани в обследване за енергийна ефективност. Препоръчаната ЕСМ 1 за гр. Трявна се състои в доставка и монтаж на 1393 бр. нови осветителя и въвеждане на система за управление и мониторинг. Препоръчаната ЕСМ 1 за гр. Плачковци се състои в доставка и монтаж на 562 бр. нови осветителя и въвеждане на система за управление и мониторинг.

Изпълнението на проекта ще се осъществи в партньорство между Общинска администрация – Трявна и норвежка партньорска компания МПЕнерджи. Целта на установеното партньорство е укрепване на двустранните отношения между страните-донори и държавите бенефициери чрез обмяна на опит в сферата на реализация на ЕСМ за енергоефективно външно изкуствено осветление и намаляване на икономическите и социалните различия в ЕИП.

Предстои да бъде сключен договор.

Източник: Община Трявна

КОНТАКТИ

Адрес

5300 Габрово
ул. Опълченска 9

Телефон

(066) 804 613

Image
Image
rocky-mountain-NEGATIVE

ПАРТНЬОРИ

Image
Image
Image
Image
© 2020. All Rights Reserved.