2018 - WISE достигна до младежи от Тетевен

Picture 108На 13 декември млади хора от професионалната гимназия по строителство, електротехника и услуги, НПГГСД „Сава Младенов” и СУ „Георги Бенковски“ изпълниха заседателната зала на Община Тетевен, за да покажат своите знания за миналото и настоящето на Европейския съюз.

Въпросът „През коя година е възникнала Европейска общност за въглища и стомана” ги поведе през Европейския лабиринт „Миналото на ЕС“ и ги изправи пред следващите въпроси: през коя година за първи път се въвежда сегашното наименование Европейски съюз, защо Европейското знаме има 12 златни звезди, колко са официалните езици в Европейския съюз, еднакво ли изглеждат евро монетите във всички държави от Еврозоната и др. Всеки правилен отговор водеше към следващ въпрос, който също изискваше правилен отговор, за да може играта в Европейския лабиринт да продължи и да завърши едва след като участниците в нея и всички присъстващи са си припомнили основни събития и факти от историята на Европейския съюз.

Във втората част на събитието интерактивен дебат ,,Европа днес“ и образователна състезателна игра насочиха вниманието на учениците към днешните предизвикателствата пред Европейския съюз. След тяхното приключване младежите разшириха познанията си за Европейския парламент, Европейската комисия и Европейския съвет, научиха как се вземат решения относно неговите политики, припомниха си кои са ценностите на съюза и дори успяха да пресъздадат чрез рисунки човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството, върховенството на закона и правата на човека.

Отворената среща за миналото и настоящето на Европейския съюз бе организирана от Регионално сдружение на общини „Централна Стара планина” и Сдружение „Знание” – Ловеч в рамките на проект „Новаторски решения за укрепване на Европа" (WISE), финансиран от програма „Европа за гражданите”. Целта на проекта е да помогне на повече хора да разберат по-добре Европейския съюз и да осъзнаят, че те самите могат да тласнат Европа към положителна промяна.

КОНТАКТИ

РСО "Централна Стара планина"
5300 Габрово
ул. Опълченска 9
тел. (066) 804 613
e-mail: rso-csp@rso-csp.org

Image
Image
Image
Image
© 2018. All Rights Reserved.