2019 - Местни власти и НПО се включиха в „Работилница за положителна промяна”

IMG 3711Какво е бъдещето на Европейския съюз? Застрашава ли нещо обединена Европа и ако да, то кое разпознаваме като заплаха и в какво виждаме надежда? Можем ли да превърнем потенциалните опасности пред съюза в основа на формулирани нови цели и кои са правилните действия за тяхното постигане? Кои европейски институции са отговорни за вземане на работещи решения в полза на целите? Какво може да направи всеки от нас в подкрепа на сигурността и просперитета на Европейския съюз?

Отговор на тези въпроси търсиха представители на общини и неправителствени организации в семинарната зала на Старото школо в МАИР „Боженци” на 20 февруари 2019 година на специална среща – етап от реализацията на проект „Новаторски решения за укрепване на Европа" (WISE).

По интересен начин, залагайки на работа по групи и ролеви игри, участниците в срещата откриха своите общи тревоги за бъдещето на Европа и изразиха загриженост от възможен разпад на съюза, ислямизация на европейските страни, загуба на национална идентичност, мигрантска криза, дисбаланс в развитието на отделните държави, различно качество на стоките, налагане правилата на по-развитите държави членки, крайностите в либерализма и др. За радост, тяхната работа не приключи с формулирането на предизвикателствата, а продължи с препоръки към институциите за подходящи действия, които да подпомогнат тяхното преодоляване. И приключи едва когато всеки отговори за себе си на въпроса: какъв е моят личен принос за положителната промяна в Европа?

„Новаторски решения за укрепване на Европа" е партньорски проект, изпълняван в България от РСО „Централна Стара планина”. Срещата в Боженци се осъществи в партньорство със Сдружение „Знание” – Ловеч.

Реализацията на проект WISE се осъществява с финансовата подкрепа на програма „Европа за гражданите”. Неговата цел е да помогне на повече хора да разберат по-добре Европейския съюз и да осъзнаят, че те самите могат да тласнат Европа към положителна промяна. За постигането на тази цел общини и неправителствени организации от Европа и Западните Балкани ще работят под ръководството на Европейската асоциация за местна демокрация (АЛДА) до края на м. май 2019 г.

КОНТАКТИ

РСО "Централна Стара планина"
5300 Габрово
ул. Опълченска 9
тел. (066) 804 613
e-mail: rso-csp@rso-csp.org

Image
Image
Image
Image
© 2018. All Rights Reserved.