In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Кои сме ние

РСО „Централна Стара планина” е сдружение на местни власти, което обединява 15 общини (Антоново, Априлци, Габрово, Дряново, Елена, Летница, Ловеч, Луковит, Омуртаг, Севлиево, Тетевен, Троян, Трявна, Угърчин и Ябланица) с общо население от 350 000 жители.

От своето създаване през 1997 г. до днес сдружението активно подпомага дейността на местните власти, действа като посредник на техните интереси и допринася за утвърждаването на демократично местно самоуправление в България.

До влизането на България в Европейския съюз дейността на сдружението се финансира от Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество, Американската агенция за международно развитие, програма PHARE и старопланинските общини.

През последните години РСО „Централна Стара планина“ натрупа значителен опит в разработването и управлениетона европейски партньорски проекти, финансирани от Европейските структурни фондове и различни донорски програми: ИНТЕРРЕГ ІVС, „Европа за гражданите”, „Младежта в действие”, „Програма за развитие и сътрудничество EuropeAid”, ОПРЧР и др. В рамките на тези проекти се  дискутират проблеми, търсят се решения и се обменят добри практики в различни сфери на обществения живот: опазване на околната среда, равнопоставеност на половете, туризъм, миграция, публично-частно партньорство, междуобщинско и междурегионално сътрудничество, побратимяване между градове, европейска интеграция, икономическо развитие, добро общинско управление, гражданско участие, доброволчество, устойчиво развитие, креативни индустрии, социално предприемачество, децентрализирано сътрудничество и др.

РСО „Централна Стара планина“ се ползва с доверието на своите български, европейски и международни партньори.

Какво правим

         насърчаваме общините да си сътрудничат и обменят опит с общини от и извън Европейския съюз

         предоставяме информация и осигуряваме постоянен обмен на добри управленски практики (чрез информационен бюлетин,www.rso-csp.org и тематични публикации)

         оказваме съдействие за укрепване на капацитета и надграждане на професионалния опит на местните власти

         организираме семинари, конференции и дискусионни форуми по актуални въпроси от общинската политика и управление

         подкрепяме икономическото развитие на регион Централна Стара планина

         разработваме и управляваме партньорски проекти от местно, регионално, национално и европейско значение

         подпомагаме общините в привличането на средства от Европейски и международни фондове и програми

         улесняваме достъпа на гражданите до информация относно политиките и инициативите на Европейския съюз, които оказват пряко въздействие върху тяхното ежедневие

         насърчаваме включването на младите хора в създаването на бъдещето на Европейския съюз

         установяваме контакти с международни партньори

      

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Общо събрание

 Върховен управителен орган на сдружението е Общото събрание, което заседава най-малко веднъж в  годината. Неговите решения са задължителни за Управителния съвет и Изпълнителния директор. Всяка  община има по трима представители, избрани от съответния Общински съвет и респективно по 3 гласа в  Общото събрание на РСО „Централна Стара планина”.

 Управителен съвет

 Оперативното ръководство на организацията се осъществява от 5-членен Управителен съвет, избран от  Общото събрание за срок от 4 години. Той носи отговорност за изпълнение на решенията на Общото  събрание и ежегодно се отчита за своята дейност.

 Изпълнителен директор

 Изпълнителният директор ръководи дейността на административния персонал в съответствие с Устава  на РСО „Централна Стара планина” и решенията на Общото събрание и Управителния съвет.

 

Контакти

РСО "Централна Стара планина"
5300 Габрово

ул. Опълченска 9
тел. (066) 804 613
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


EACD Logo Web-Secure

logo1
download
Go to top Google+